Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK)

Elina Mirva Kaarina Salmi

4. huhtikuuta 1988

elina.m.k.salmi@gmail.com

Olen artivisti, yhteisötaiteilija ja kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija. Erityisosaamistani on soveltava taide ja monipuolisen osaamiseni kohdentaminen asiakkaan ja yhteistyökumppanin tarpeita vastaavaksi. Puhun jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien puolesta ja työskentelen taiteen saavutettavuuden edistämiseksi elämän eri osa-alueilla. Sovellan työssäni palvelumuotoilun keinoja erilaisten työpajojen, tapahtumien ja toimintamallien muotoilussa tavoitteiden ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti.

Haluan tehdä taiteesta ja kulttuurista saavutettavaa kaikille ja luoda yhteiskuntaa, jossa kulttuurihyvinvointialan toimintamalleja hyödynnetään osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Intohimojani ovat taide osana yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, yhteisötaide, empaattinen vuorovaikuttaminen, yhdenvertaisuustyö ja toimijuuden vahvistaminen. Jokaisella on oikeus hyvään elämään!

(ENG)

Drama Instructor (MA)

Elina Mirva Kaarina Salmi

b.  4th of April 1988

elina.m.k.salmi@gmail.com

Elina Mirva Kaarina is an artivist and a community artist. She works in the field of Arts and Culture for Well-being as a hybrid artist. Elina Mirva Kaarina is interested to work with the theme of culture accessibility.

Elina works closely with empathic interaction, equality and body awareness. She is willing to help people to find their personal relationship towards arts and culture. Elina believes in comprehensive concept of a human and advocates for everyone’s right to a meaningful life. The important issues in the field of Arts and Culture for Well-being are the themes of participation, body positivity, self-determination and equality. She uses Applied Art and Service Design methods for developing future’s services of Culture for Well-Being.